Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Ι΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.- Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. & Ε.Ε                                                   Διευκρινίσεις - Πληροφορίες
Για την  Ι΄ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Αγαπητοί συνάδελφοι/σσες,

1)     Για να διευκολυνθεί η μετακίνηση των μελών στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Νέας Κίου, το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. προτείνει στα Παραρτήματα να οργανώσουν ομαδικές μετακινήσεις των μελών, που είναι οικονομικότερες και πιο οικολογικές.

2)     Τα μέλη της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. για να έχουν το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" θα πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα (άρθρο 12 του Καταστατικού) για τα έτη 2012-2013, εφόσον είναι παλαιά μέλη ή να έχουν εγγραφεί ως μέλη της Ένωσης στο παράρτημα που ανοίκουν μέχρι τις 24 Μαΐου 2014 αν είναι νέα μέλη.

Σημειώνεται ότι τα νέα μέλη που θα εγγραφούν μετά τις 24 Μαΐου 2014 δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 29ης Ιουνίου 2014. Η οικονομική τακτοποίηση κάθε μέλους πρέπει να γίνει στο Παράρτημα που ανήκει. Το Δ.Σ. αποφάσισε, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας και της δραματικής μείωσης του μισθού των εκπαιδευτικών, να δοθεί η δυνατότητα συνολικής εξόφλησης με το ποσό των 24 ευρώ για τα έτη 2011 και πριν, για τη διευκόλυνση της οικονομικής τακτοποίησης μελών που έχουν οφειλές παρελθόντων ετών.

3)     Στα μέλη της  Ένωσης θα αποσταλούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. έως και τις 30 Μαΐου 2014  το ψηφοδέλτιο και το μικρό φακελάκι καθώς και οι οδηγίες για την ταχυδρομική ψηφοφορία. Για το λόγο αυτό τα Παραρτήματα καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com μέχρι τις 24 Μαΐου 2014  (τελική προθεσμία) σε μορφή λογιστικού φύλλου (excel) κατάλογο όλων των μελών του Παραρτήματος (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν υπάρχει, είτε είναι ταμειακά τακτοποιημένα είτε όχι).

4)     Μέχρι την ημερομηνία υποβολής του καταλόγου, τα Παραρτήματα θα πρέπει να έχουν προβεί στην κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο σύνολο των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, με ταχυδρομική επιταγή στο Ταχυδρομείο Καλυβίων Τ.Κ. 19010, υπόψη Λεμπέση Κυριάκου. Για τα παλαιά μέλη που θα πληρώσουν τη συνδρομή τους μετά την 24η Μαΐου 2014, και άρα θα έχουν δικαίωμα ψήφου, τα Παραρτήματα είναι υποχρεωμένα μέχρι την ημερομηνία των εκλογών Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 α) να καταθέσουν το αντίστοιχο χρηματικό ποσό και β) να καταθέσουν κατάσταση όλων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

5)     Για τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. επισυνάπτεται το 3ο σχετικό έγγραφο.

6)     Περισσότερες πληροφορίες για τη μετακίνηση, τη διαμονή και τις παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες θα οργανωθούν στις 28 και 29 Ιουνίου 2014, θα δοθούν εγκαίρως από το Δ.Σ.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Όσα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.  (2012-2013) και νέα μέλη (έως την 24η Μαΐου 2014) επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. της Ένωσης, οφείλουν να συμπληρώσουν τη σχετική ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (επισυναπτόμενο έγγραφο αριθμ. 3) και να τη στείλουν ηλεκτρονικά (d.s.peekpe@gmail.com)  ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax- 210 9911165) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. έως και την 24η Μαΐου 2014, προκειμένου να ακολουθήσει η ανακήρυξη των υποψηφίων και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου, το οποίο θα είναι ενιαίο με αλφαβητική σειρά αναγραφής των υποψηφίων.
Το απερχόμενο Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. θα αποστείλει,  σε όλα τα μέλη, το αργότερο έως τις 30 Μαΐου 2014,  το ψηφοδέλτιο και τους φακέλους, μαζί με οδηγίες για την ψηφοφορία και συμπληρωματικές πληροφορίες για την Ι΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2014.

Σημαντικές ημερομηνίες
- 24 Μαΐου 2014, καταληκτική ημερομηνία εγγραφής νέων μελών με δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία.
- 24 Μαΐου 2014, καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για νέο Δ.Σ. και Ε.Ε.
- 24 Μαΐου 2014, αποστολή εκλογικών καταλόγων παλαιών και νέων μελών από τα παραρτήματα στο Δ.Σ.
- 30 Μαΐου 2014, αποστολή υλικού ψηφοφορίας στα μέλη από το Δ.Σ.
- 29 Ιουνίου 2014, Ι΄ Εκλογοαπολογιστική συνέλευση – εκλογές για νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. 


 

                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο


               Ο Γενικός Γραμματέας                    Ο Πρόεδρος


               Γιάννης Βλάχος                         Νίκος Στεφανόπουλος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.