Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
Προς ΔΣ της ΠΕΕΚΠΕ
Τηλέφωνο 210 9911165 fax: 210 9911165
Email:      d.s.peekpe@gmail.com

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ο/Η …………………………………………………………………………………………………

Μέλος της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (Παράρτημα …………………………………………………………..)   

δηλώνω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για:

  το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

  την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

στις εκλογές της 29ης Ιουνίου 2014 για την ανάδειξη των οργάνων της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

(Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα από τα δυο όργανα)

                                                                                                 Ημερομηνία …………………………

Ο/Η δηλ……………………………..
                                                                                                            (Υπογραφή)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατρός

Δ/νση κατοικίας

Ταχυδρομικός κώδικας

Τηλέφωνο

Φαξ

e-mail

Τηλέφωνο εργασίας

Τηλέφωνο κινητό


1.      Α/θμια Εκπαίδευση
2.      Β/θμια Εκπαίδευση
3.      Γ/θμια Εκπαίδευση
4.      Άλλο…………………

Ι΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.- Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. & Ε.Ε                                                   Διευκρινίσεις - Πληροφορίες
Για την  Ι΄ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Αγαπητοί συνάδελφοι/σσες,

1)     Για να διευκολυνθεί η μετακίνηση των μελών στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Νέας Κίου, το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. προτείνει στα Παραρτήματα να οργανώσουν ομαδικές μετακινήσεις των μελών, που είναι οικονομικότερες και πιο οικολογικές.

2)     Τα μέλη της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. για να έχουν το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" θα πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα (άρθρο 12 του Καταστατικού) για τα έτη 2012-2013, εφόσον είναι παλαιά μέλη ή να έχουν εγγραφεί ως μέλη της Ένωσης στο παράρτημα που ανοίκουν μέχρι τις 24 Μαΐου 2014 αν είναι νέα μέλη.

Σημειώνεται ότι τα νέα μέλη που θα εγγραφούν μετά τις 24 Μαΐου 2014 δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 29ης Ιουνίου 2014. Η οικονομική τακτοποίηση κάθε μέλους πρέπει να γίνει στο Παράρτημα που ανήκει. Το Δ.Σ. αποφάσισε, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας και της δραματικής μείωσης του μισθού των εκπαιδευτικών, να δοθεί η δυνατότητα συνολικής εξόφλησης με το ποσό των 24 ευρώ για τα έτη 2011 και πριν, για τη διευκόλυνση της οικονομικής τακτοποίησης μελών που έχουν οφειλές παρελθόντων ετών.

3)     Στα μέλη της  Ένωσης θα αποσταλούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. έως και τις 30 Μαΐου 2014  το ψηφοδέλτιο και το μικρό φακελάκι καθώς και οι οδηγίες για την ταχυδρομική ψηφοφορία. Για το λόγο αυτό τα Παραρτήματα καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com μέχρι τις 24 Μαΐου 2014  (τελική προθεσμία) σε μορφή λογιστικού φύλλου (excel) κατάλογο όλων των μελών του Παραρτήματος (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν υπάρχει, είτε είναι ταμειακά τακτοποιημένα είτε όχι).

4)     Μέχρι την ημερομηνία υποβολής του καταλόγου, τα Παραρτήματα θα πρέπει να έχουν προβεί στην κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο σύνολο των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, με ταχυδρομική επιταγή στο Ταχυδρομείο Καλυβίων Τ.Κ. 19010, υπόψη Λεμπέση Κυριάκου. Για τα παλαιά μέλη που θα πληρώσουν τη συνδρομή τους μετά την 24η Μαΐου 2014, και άρα θα έχουν δικαίωμα ψήφου, τα Παραρτήματα είναι υποχρεωμένα μέχρι την ημερομηνία των εκλογών Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 α) να καταθέσουν το αντίστοιχο χρηματικό ποσό και β) να καταθέσουν κατάσταση όλων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

5)     Για τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. επισυνάπτεται το 3ο σχετικό έγγραφο.

6)     Περισσότερες πληροφορίες για τη μετακίνηση, τη διαμονή και τις παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες θα οργανωθούν στις 28 και 29 Ιουνίου 2014, θα δοθούν εγκαίρως από το Δ.Σ.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Όσα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.  (2012-2013) και νέα μέλη (έως την 24η Μαΐου 2014) επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. της Ένωσης, οφείλουν να συμπληρώσουν τη σχετική ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (επισυναπτόμενο έγγραφο αριθμ. 3) και να τη στείλουν ηλεκτρονικά (d.s.peekpe@gmail.com)  ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax- 210 9911165) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. έως και την 24η Μαΐου 2014, προκειμένου να ακολουθήσει η ανακήρυξη των υποψηφίων και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου, το οποίο θα είναι ενιαίο με αλφαβητική σειρά αναγραφής των υποψηφίων.
Το απερχόμενο Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. θα αποστείλει,  σε όλα τα μέλη, το αργότερο έως τις 30 Μαΐου 2014,  το ψηφοδέλτιο και τους φακέλους, μαζί με οδηγίες για την ψηφοφορία και συμπληρωματικές πληροφορίες για την Ι΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2014.

Σημαντικές ημερομηνίες
- 24 Μαΐου 2014, καταληκτική ημερομηνία εγγραφής νέων μελών με δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία.
- 24 Μαΐου 2014, καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για νέο Δ.Σ. και Ε.Ε.
- 24 Μαΐου 2014, αποστολή εκλογικών καταλόγων παλαιών και νέων μελών από τα παραρτήματα στο Δ.Σ.
- 30 Μαΐου 2014, αποστολή υλικού ψηφοφορίας στα μέλη από το Δ.Σ.
- 29 Ιουνίου 2014, Ι΄ Εκλογοαπολογιστική συνέλευση – εκλογές για νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. 


 

                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο


               Ο Γενικός Γραμματέας                    Ο Πρόεδρος


               Γιάννης Βλάχος                         Νίκος Στεφανόπουλος

 

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

«Ι΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΠΕΕΚΠΕ- Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. & Ε.Ε.»ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992)

Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452
Τηλέφωνο 210 9911165 fax: 210 9911165
Email:      d.s.peekpe@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


«Ι΄ Εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση  της ΠΕΕΚΠΕ-
Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. & Ε.Ε.»

 

           Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΚΠΕ, αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή της Ι΄ Εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και των εκλογών της Ένωσης για ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ την Κυριακή 29 Ιουνίου  2014  στις 09.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ν. Κίου. Ο χώρος επελέγη διότι η πρόσβαση σε αυτόν από τα περισσότερα μέρη της Ελλάδας είναι εύκολη αφ ενός και αφ εταίρου το ΚΠΕ Ν. Κίου, που θα φιλοξενήσει τη συνέλευση και το ευχαριστούμε γι αυτό, διαθέτει ξενώνα για να φιλοξενηθούν τα μέλη που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις διεργασίες.Παράλληλα το ΚΠΕ προγραμματίζει δράσεις το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014  για τα μέλη μας. Σημειώνουμε ότι η παράταση θητείας του Δ.Σ. οφείλεται -ύστερα από αίτημα πολλών συναδέλφων μελών της ‘Ενωσης- στο γεγονός ότι Φεβρουάριο– Μάρτιο είναι το χρονικό διάστημα επισκέψεων των μαθητικών ομάδων στα ΚΠΕ καθώς και των σεμινάριων, ακολούθως Απρίλιο το Πάσχα και Μαϊο οι αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

Θέμα 1ο: Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
1.    Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
2.    Οικονομικός Απολογισμός 2011-14
3.    Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)
4.    Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή απερχομένου Δ.Σ.

 

Θέμα 2ο: Λειτουργία της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
1. Ενημέρωση από τα παραρτήματα της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
2. Προτάσεις μελών

 

Θέμα 3ο: Αρχαιρεσίες της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
1. Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής
2. Εκλογές για Δ.Σ. και Ε.Ε. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
3. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

                   


Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

 

                         Ο Γ. Γραμματέας                                                               Ο Πρόεδρος

 

                   Γιάννης Βλάχος                                                 Νίκος Στεφανόπουλος
 

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Συνάντηση εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. ΚεδίκογλουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

                           
                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

                                                                  
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992)
Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452
Τηλέφωνο 210 9911165- fax: 210 9911165
  Email: d.s.peekpe@gmail.com
http://peekpesite.blogspot.gr                         
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑ: «Συνάντηση εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κεδίκογλου» 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και ώρα 15.00, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Παιδείας κου Κεδίκογλου Συμεών  με μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από πλευράς Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. οι Στεφανόπουλος Ν., Σκρίνης Ε., Μαρδίρης Θ. και Σφακιανάκη Μ. ενώ εκ μέρους του Υπουργείου συμμετείχαν εκτός του Υφυπουργού, ο Δ/ντης του γραφείου και η νομική σύμβουλός του.
Θέμα της συνάντησης ήταν, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού σε συνέντευξη κυριακάτικης αθηναϊκής εφημερίδας, η κατάθεση προτάσεων, διευκρινίσεις και συζήτηση για όλα τα θέματα της Π. Ε.
Συγκεκριμένα, κατά τη συζήτηση που διεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν:
-στη συνολική αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού της Π.Ε. κατά τη φετινή σχολική χρονιά
- στους τρόπους στήριξης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία (ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ κ.α.)
-στο θεσμό και τη στήριξη του έργου των Υπευθύνων Π.Ε και Σχολικών Δραστηριοτήτων,
- στη λειτουργία  του θεσμού των Κ.Π.Ε. (χρηματοδότηση,  αριθμός αποσπώμενων εκπ/κων, αξιολόγηση, ίδρυση νέων Κ.Π.Ε. κλπ.)
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. δεσμεύτηκε να καταθέσει στον Υφυπουργό κείμενο αναλυτικών προτάσεων για την εξέλιξη και ποιοτική αναβάθμιση της Π.Ε. και των υποστηρικτικών θεσμών της,  το οποίο θα σας κοινοποιηθεί έγκαιρα.
Προς άρση κάθε παρεξήγησης, υπενθυμίζουμε ότι το κεντρικό Δ. Σ. είναι αυτό που εκπροσωπεί την Ένωσή μας στις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όπου και εκφράζει τις θέσεις και τις απόψεις σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων της Ένωσης.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γ. Γραμματέας                                                                             Ο Πρόεδρος
   Γιάννης Βλάχος                                                                      Νίκος Στεφανόπουλος
                               

«Ανοιξιάτικο Σχολείο της Φύσης στον Ταΰγετο»Πανελλήνια  Ενωση  Εκπαιδευτικών

για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

     Παράρτημα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                  Καλαμάτα, 23-3-2014

                                                            

Ταχ. Διευθυν.: Ηροδότου 33α,24100, Καλαμάτα  

E-mail: peekpe.pel@gmail.com

Ηλ. διευθ. : http://peekpepeloponnisou.blogspot.gr

     

«Ανοιξιάτικο Σχολείο της Φύσης στον Ταΰγετο»

23 έως 26 Απριλίου 2014

Οργάνωση: Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας

H Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Πελοποννήσου (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) οργανώνει το  1ο Ανοιξιάτικο Σχολείο της Φύσης στον Ταΰγετο για εκπαιδευτικούς  από την Πελοπόννησο και από  την υπόλοιπη Ελλάδα. Το Σχολείο της Φύσης θα πραγματοποιηθεί  από τις  23 έως 26 Απριλίου 2014  για 150 εκπαιδευτικούς και θα φιλοξενηθεί  στις κατασκηνώσεις του Δήμου Καλαμάτας στην Αγία Μαρίνα στον Ταΰγετο,  σε υψόμετρο 1400 μ..  Η οργάνωση  γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και με τη στήριξη τοπικών συλλόγων, φορέων και  πολλών ομάδων της Μεσσηνίας.

Το Σχολείο της Φύσης θα δώσει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς από όλες τις βαθμίδες να ανακαλύψουν την αυθεντικότητα και την ομορφιά του τόπου μας, να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία επαφής με τη φύση, να  εξερευνήσουν  το περιβάλλον  και να αναπτύξουν μία βιωματική σχέση με τον Ταΰγετο. Μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες θα γίνει προσέγγιση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και θα βιωθούν οι τοπικές συνθήκες και  εμπειρίες που αξιοποιούν τα λαογραφικά, αρχιτεκτονικά, θρησκευτικά και γαστρονομικά στοιχεία της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα σε ποια πεζοπορική διαδρομή θα πάρουν μέρος και σε ποιο από τα 30+1  βιωματικά εργαστήρια θα συμμετέχουν, με βάση  τα ενδιαφέροντά τους, που θα συντονίζουν 50 εκπαιδευτές ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ.

Το ανοιξιάτικο σχολείο της φύσης θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Απριλίου το μεσημέρι  στις 16:00 ( από τις 13:00 - 15:00 ξενάγηση στην πόλη) και θα τελειώσει το Σάββατο 26 Απριλίου το μεσημέρι στις 15: 00.

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δ.Σ. Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 3-3-2014
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Αθήνα 3 /3/2014

Αριθ. Πρωτ.:25

ΠροςΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 (δια των Δ.Ε. των Παραρτημάτων)
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΚΠΕ το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014 
συνεδρίασε στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας -Υπάτης.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.:   
Νίκος Στεφανόπουλος,
 Γιάννης Βλάχος, 
Βαγγέλης Σκρίνης, 
Παναγιώτης Πήλιουρας,
 Θεόδωρος Μαρδίρης,
 Μαρία Σφακιανάκη 
και Μαριάννα Νάστου 
ενώ απουσίαζε η συνάδελφος Χριστίνα Γιαννουκάκου
Από τα αναπληρωματικά μέλη παρόντα  ήταν οι Αυγερινός Γεωργόπουλος και 
Μαρίνα Παπαγεωργίου,  απουσίαζε ο Γιάννης Φαρμάκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:
1.    Ενημέρωση για γενικά και τρέχοντα θέματα της Π.Ε.
2.    Προκήρυξη εκλογών και Ι’ εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης  της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Επιστολή-απάντηση προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Προς
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Ο.Ε.)
Υπόψη:  Προέδρου και μελών Δ.Σ.


Αθήνα 28 /02/2014
Αριθ. Πρωτ.: 24


             Θέμα: Διοργάνωση σεμιναρίων εκτός ωραρίου εργασίας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
     Mε αφορμή το υπ αριθμ. Πρωτ. 656/21-02-14 έγγραφό σας, θα θέλαμε  να διευκρινίσουμε τα εξής:
1.Η επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αλλά και στις άλλες Καινοτόμες Δράσεις  με βάση
το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, παρέχεται με τη διοργάνωση επιμορφωτικών  πολυήμερων 
σεμιναρίων, ημερίδων και εργαστηρίων από τους θεσμικούς υποστηρικτικούς φορείς, 
όπως είναι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης 
δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.
2. Η επιμόρφωση αυτή παρέχεται εδώ και είκοσι δύο χρόνια εφαρμογής του θεσμού, παλαιότερα δε, 
ειδικά για τα πολυήμερα σεμινάρια των Κ.Π.Ε., υπήρχε η δυνατότητα υλοποίησής τους σε μία 
εργάσιμη ημέρα, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου, ώστε να καλυφθεί 
ο χρόνος ανάπτυξης ενός πολυήμερου σεμιναρίου. 
Τα τελευταία χρόνια και με βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, αυτά πραγματοποιούνται 
μόνο τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα και αυτό δεν αποτελεί νεωτερισμό 
του «τελευταίου καιρού».