Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Επιστολή-απάντηση προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Προς
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Ο.Ε.)
Υπόψη:  Προέδρου και μελών Δ.Σ.


Αθήνα 28 /02/2014
Αριθ. Πρωτ.: 24


             Θέμα: Διοργάνωση σεμιναρίων εκτός ωραρίου εργασίας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
     Mε αφορμή το υπ αριθμ. Πρωτ. 656/21-02-14 έγγραφό σας, θα θέλαμε  να διευκρινίσουμε τα εξής:
1.Η επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αλλά και στις άλλες Καινοτόμες Δράσεις  με βάση
το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, παρέχεται με τη διοργάνωση επιμορφωτικών  πολυήμερων 
σεμιναρίων, ημερίδων και εργαστηρίων από τους θεσμικούς υποστηρικτικούς φορείς, 
όπως είναι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης 
δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.
2. Η επιμόρφωση αυτή παρέχεται εδώ και είκοσι δύο χρόνια εφαρμογής του θεσμού, παλαιότερα δε, 
ειδικά για τα πολυήμερα σεμινάρια των Κ.Π.Ε., υπήρχε η δυνατότητα υλοποίησής τους σε μία 
εργάσιμη ημέρα, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου, ώστε να καλυφθεί 
ο χρόνος ανάπτυξης ενός πολυήμερου σεμιναρίου. 
Τα τελευταία χρόνια και με βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, αυτά πραγματοποιούνται 
μόνο τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα και αυτό δεν αποτελεί νεωτερισμό 
του «τελευταίου καιρού». 

3. Τα σεμινάρια είναι προαιρετικά και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που εκπονούν ή ενδιαφέρονται
να εφαρμόσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επειδή τα περισσότερα 
είναι κατά κανόνα εργαστηριακής μορφής (βιωματικά) και σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων,
 υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ώστε να λειτουργήσουν τα εργαστήρια. 
Επιπρόσθετα παρέχονται δωρεάν, χωρίς να επιβαρύνεται σε τίποτα ο εκπαιδευτικός 
ενώ οι συμμετέχοντες  σε αυτά εισηγητές ή εμψυχωτές ομάδων εργασίας 
δεν αμείβονται αλλά συμμετέχουν εθελοντικά, αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο 
από τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακά τους.  
4. Στην Υ.Α. 92998/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2314 Β΄/10-08-2012) ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-ΛΥΥ &
 στην εγκύκλιο 163790/Γ7 /31-10-2013 με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
Σχολικών δραστηριοτήτων» και στην αναφορά των καθηκόντων των 
Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
(Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα) 
προβλέπεται ρητά «η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν ανάλογα προγράμματα 
με τη διοργάνωση σχετικών επιμορφωτικών δράσεων τα οποία γίνονται 
σε συνεργασία με τμήματα Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους, Κ.Π.Ε. 
(για προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), ΟΤΑ, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, 
μη κυβερνητικούς φορείς, ειδικούς επιστήμονες, επαγγελματίες κ.α.,  
ανάλογα με τις θεματικές των προγραμμάτων.
5. Αντίστοιχα, με την  ΥΑ 83691/Γ7/22-7-2011 ΑΔΑ 4ΑΣΦ9-ΚΜΟ, ορίζεται ως αντικείμενο 
εργασίας των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ «η εκπαίδευση μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών,
 η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων,τοπικών
  και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος 
και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» και «Ως προς την επιμόρφωση, 
κάθε ΚΠΕ ασχολείται με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων της εμβέλειάς του, 
οι οποίοι καθορίζονται με εγκυκλίους της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
ύστερα  από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής ΚΠΕ(ΣΕΚΠΕ)  της περιφέρειας του κάθε ΚΠΕ, 
διευρυμένη με όλους τους Υπεύθυνους Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης».
Από τα παραπάνω,  θεωρούμε ότι αυτές οι επιμορφωτικές διαδικασίες καλύπτουν 
ένα μεγάλο εύρος των ενδιαφερόντων και των αναγκών των συναδέλφων μας,  λειτουργούν  
προς όφελος της επαγγελματικής τους ανάπτυξης χωρίς την άσκηση κανενός 
είδους καταναγκασμού  για τη συμμετοχή τους σε αυτές και, κυρίως, 
ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Συνεπώς η ανακοίνωση που εκδώσατε μας προβληματίζει
 αλλά προβληματίζει και τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν αυτά τα σεμινάρια 
και έχουν τις θετικότερες εντυπώσεις. 
Ιδιαίτερα στη δύσκολη αυτή εποχή, οτιδήποτε παρέχεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς 
από επίσημο φορέα, χωρίς σκοπιμότητα διαφήμισης και προβολής, με αποκλειστικό σκοπό 
των κάλυψη των αναγκών τους για ανατροφοδότηση και επικοινωνία, θα ήταν λογικό να τυγχάνει 
τη στήριξη όλων μας. Χωρίς βέβαια να αποκλείουμε κάθε βελτιωτική και ρεαλιστική πρόταση 
που θεωρείται επιθυμητή και συζητήσιμη εκ μέρους μας,  όπως η ένταξη της επιμόρφωσης 
που θα αφορά το πεδίο των  καινοτόμων δράσεων, σε ένα συνολικά σχεδιασμένο πρόγραμμα 
από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Η έλλειψη και έκλειψη των παραπάνω δράσεων, πιστεύουμε πως θα οδηγήσει αναπόφευκτα 
στην κάλυψη του «κενού» και των πολλαπλών αναγκών των εκπαιδευτικών από φορείς 
που θα εξυπηρετούν ιδιοτελείς  σκοπούς και στόχους. 
Φορείς που θα απομυζούν και θα εκμεταλλεύονται την ανάγκη του συναδέλφου
 για ένα άλλο σχολείο του μέλλοντος, καινοτόμο, ελκτικό, συμμετοχικό και δημοκρατικό 
προς όφελος  του συνόλου της σχολικής κοινότητας και ευρύτερα της κοινωνίας μας.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γ. Γραμματέας                                                                             Ο Πρόεδρος

           Γιάννης Βλάχος                                                                      Νίκος Στεφανόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.